می‌گفتند امام و طنز؟ ▫️روایت دست اول رهبر انقلاب از شوخی‌ها و کلام طنزآمیز امام خمینی در جلسات مختلف: امام اهل طنز بود.