حضور برادر ریما رامین فر امشب در برنامه دورهمی

مدیری تعریف های مدیری از خواهرش ریما خواهرتون یکی از بهترین بازیگران جهانه !

بنظرتون شبیه‌ان؟