اسم این آهنگ رو «دل خوش » گذاشتم ، به امید آن روز که دل همه خوش باشه… یه ذره از تمرین خودم و عمران براتون پست کردم تا باهاش یه دقیقه شادی کنین و همه چیزای غم انگیزرو فراموش کنین