سلام ما چند روزه درگیر کروناییم.
امروز گندم بعد از دیدن تکرار خندوانه گفت میخوام براتون استنداپ کنم.
گفتم پانشی خاطره بگی،خاطره استنداپ نیست!
با اینکه یه کرونایی کوچک بودی که گیر افتاده بودی بین من و مامانت شوخی کن.
چندتا جمله شنید و …
این هم استنداپ گندم ژوله درباره روزهای کروناییش.
درمان و قرنطینه ما ادامه داره.
حال عمومی‌مون به لطف دعای شما و محبت اطرافیان و حمایت پزشکامون خوبه. خیلی مراقبت کنید اومیکرون هیچ‌ربطی به سرماخوردگی نداشت! واکسن،فاصله،ماسک