فروزان‌فر، معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت در گفتگو با شبکه خبر گفت: امیکرون برای افرادی که بیماری زمینه‌ای و نقص ایمنی دارند و افرادی که واکسن نزده‌اند بسیار خطرناک است.