حمید ماهی صفت در برنامه شب آهنگی توسط عوامل برنامه ترسانده شد./خبرفوری