لحظاتی از دوبله سه کله پوک با حضور زنده یاد، استاد حسین عرفانی و استاد ناصر خویشتندار را ببینید. منبع: خبرفوری