اگه قدم کوتاهه مهم نیست فوقش میرم بالای نردبون می بوسم روی ماه رو… نازنینم تولدت مبارک