نمایش نامزد بازی سیما تیرانداز و حامد آهنگی در برنامه شباهنگی