استایل متفاوت ترلان پروانه در اکران گربه سیاه در گرجستان