فیلمی کوتاه از کتایون ریاحی در حرم رضوی را مشاهده می کنید.