سعید سهیلی کارگردان سینما در گفت و گویی با برنامه تی وی پلاس در پاسخ به خبر مهاجرت بهنام بانی گفت: امیدوارم این اتفاق نیوفتد.