حضور جالب احمدرضا عابدزاده پیشکسوت فوتبال ایران در یک تبلیغ را ببینید.