اکران مردمی فیلم اتومبیل با حضور سحر قریشی در پردیس سینمایی نارسیس تهرانپارس