ازدحام شدید برای دیدن بهرام افشاری در اکران مردمی فیلم «صحنه زنی» در سینما چهارباغ اصفهان را ببیند.