گروه ماکان بند، شب گذشته و پیش از آغاز کنسرت‌شان، نسبت به حرکت ناشایست خانم بازیگر در کنسرت ۶ دی واکنش نشان داد. در یکی از اجراهای اخیرِ ماکان بند، یکی از بازیگران حاضر در سالن، (مینا وحید) حرکتی را انجام داد که خبرساز شد.