اجرای گروهی از آهنگ "بهت قول میدم" محسن یگانه و عایشه گل