به امید صلح در تمام جهان تبریک تولد پیامبر مهربانیها حضرت مسیح به تمام هموطنان مسیحی و دوستان عزیز مسیحی