محمدرضا ابراهیمی، کارشناس فناوری اطلاعات با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی، روش تبدیل فلش مموری به رم را آموزش داده است. در فیلم زیر، با روش تبدیل فلش مموری به رم، آشنا می‌شوید.