خبرآنلاین: ویدئویی از اجرای مون واک توسط بیل بیلی در سال ۱۹۵۵ در نیویورک، ۲۸ سال قبل از مرحوم مایکل جکسون را تماشا کنید.