ویدئویی از مقایسه ارزش سکه‌های رایج در کشور با فلزی که با آن ضرب شده‌اند را مشاهده کنید. وقتی ارزش فلز از ارزش اعتباریش بیشتر شده است!