آهای خانم یلدا برای سرزمینمان ایران و همه این هستی آسایش و برکت بیار تلاش برای مراقبت و برگزاری سنت‌های دیرینه و زیبای ایرانی در کنار روزهای زیبای کریسمس پیشاپیش یلدا مبارک