استقبال زیاد مردم شیراز ساعد سهیلی و همسرش گلوریا هاردی