طرفداری: ویدئویی از فوتبال بازی کردن لیونل مسی و پسرانش در خانه و تکل خشن متئو را ببینید.