نعیمه نظام دوست در استانبولc: با عمو پورنگ ازدواج نکردم ، از ساختن شایعات دست بردارید.