پشت صحنه های فیلم متری شش و نیم با شیطنت‌های نوید محمدزاده