مارال فرجاد نوشت : امروز من این فیلم رو برای مونا فرستادم،اون موقع سال ۹۶ که مونا شیر های خان بابا السطنه اجرا میکرد من همزمان (شب دشنه های بلند )اجرا میکردم.
برای همین نمی رسیدم بیام ولی یادم به دلیل استقبال زیاد ،اجراشون بعضی از شب ها دوسانس میشد.و من رفتم و با اجازه کارگردان این ویدیو رو گرفتم ....می دونم مونا ویدیو کامل رو گذاشته ولی چون خودم این قسمتش رو دوست داشتم برای شما گذاشتم. این تاتر حدودا فکر کنم ۱۵۰ تا اجرا رفت.و خانم گلاب ادینه در نقش ،سیاه بودن .... که ۲ ساعت روی صحنه هنرنمایی میکردن. مونا جانم و ديگران عزيزان در اين نمايش چشم نواز همراهيشان كردند