به اندازه ثبت ۳۰ میلیون بار تماشای ما در تلوبیون دوستتون داریم و میلیون‌ها بار دستتون رو می‌فشاریم...
ببینید و بشنوید از عشق و مهری که شما به هنرمندانِ مجموعه «کلبه عمو پورنگ» دادید. ‌
کودکان و خانواده‌ها گرمابخش کلبه‌ی ما هستند... ‌
الهی که نور چشماتون پایدار باشه و ما هم با انرژیِ درخشان شما برنامه‌های رنگارنگ و خوش رنگ و لعابی براتون تولید کنیم. ‌ حالا که با ۳۰ میلیون بار تماشای مجموعه «کلبه عموپورنگ» رکورد بزرگی رو در تلوبیون ثبت کردید، منتظریم که شما هم حرف دلتون رو با ما بزنید و ما با گوش دل نوش‌جان کنیم. ‌ منتظرِ نعمتِ بارش مهر و دوستی شما هستیم...