دنیای فوتبال پس از همه کرونا کرونا ابتدا با چالش‌های گوناگونی مواجه شد و حالا پس از تزریق گسترده واکسیناسیون در جهان حالا با جنجال موافقان و مخالفان واکسن مواجه است. منبع: فوتبال ۱۲۰