همواره از اشعار استاد هوشنگ ابتهاج لذت بردم، بخصوص این شعر زیبای ایشان با زیر صدای باران،تقدیم شما.