سکانس هایی از بازی زنده یاد علی انصاریان در «رمانتیسم عماد و طوبا»