کل هزینه این سریال ۶۰ میلیون تومان بود!

علی نصیریان بیشترین دستمزد را می‌گرفت؛ ماهی ۱۵ هزار تومان!