آرش عدل پرور خواننده پاپ در فیلم سینمایی «حکم تجدید نظر»