جایزه ویژه داوران به جواد عزتی برای (زخم کاری و شنای پروانه) اهدا شد.