نون و بده بریم همینجوری نونوایی ها شلوغه این چالشم برین یه دوساعتی باید تو صف باشیم .

ورژن ایرانیش باحال تره یا ترکی؟

موزیک: مبین رسایی - دیوونه بازی