مراسم خاک‌سپاری اسبی که حدود ده سال در تعزیه خوانی شهرستان رینه (بخش لاریجان درجاده هراز ) نقش ذوالجناح را داشته