صحبت‌های سوگل طهماسبی، بازیگر تلویزیون، در شبکه‌های اجتماعی با استقبال زیاد خانما مواجه شده.