ممنون بابت سورپرایز تون این دومین ساله که تینا جان و ملیکا ی عزیز ، بابت روز تولدم ، منو سورپرایز میکنند .
سال گذشته هم این لطف و محبت و عشق رو بهم کادو دادند .
تا همیشه ممنونتونم و قدر دان.  خدایا شکرت که دوستان خیلی خوبی رو سر راهم قرار دادی