پشت صحنه برنامه همرفیق، با حضور زنده یاد علی انصاریان.