مسعود رستگار، جودوکار کم‌شنوای ایران که همین چندروز پیش در پاریس برای ایران مقام جهانی آورد؛ حالا کنار خیابان دست‌فروشی می‌کند.