جورجینا رودریگز – زندگیم تولد ۴ سالگی ات مبارک. ما تو را آرزو کردیم و دارای تو شدیم.تا بی نهایت دوست داریم.