تو را به جاى همه روزگارانى که نمی ‏زيسته‏ ام دوست می دارم براى خاطر عطر گستره‏ ى بيکران و براى خاطر عطر نان گرم براى خاطر برفى که آب می‏شود،
براى خاطر نخستين گل تو را براى خاطر دوست داشتن دوست مى‏ دارم . عاشقتم پسر جووون ،  تولدت مبارك عزيزترينم ،  روز به روز جذاب تر نشو لطفا