پاسخ محمدعلی کلی، اسطوره بوکس جهان به این سوال که چندتا بادیگارد داری را حتما ببینید.