پیاده روی مهران غفوریان و دخترش هانا بعد از عمل جراحی قلب باز !