متنی زیبا از زنده یاد علی سلیمانی برای تولد 50 سالگی اش