صحنه ایی از فیلم نیسان آبی که باعث سکته مهران غفوریان شد از زبان برادرش