داورها هم دلال دارند و بعضی‌ از آنها با سفارش وزیر و وکیل و ابلاغ‌فروشی انتخاب می‌شوند

دوست خداداد افشاریان با من تماس گرفت تا افشاگری نکنم ولی گفتم داوری برایم تمام شده.

به خود من هم پیشنهاد شد و با انتخاب خودم داور یک مسابقه در جام حذفی شدم.

این حرف‌ها را چند روز پیش هم گفتم ولی انگار اصلا برای فدراسیون عزیزی خادم مهم نیست.

اینکه می‌گویند اشتباهات داوری جزئی از فوتبال است، یک راه فرار است.

قصدم سیاه‌نمایی نیست و داوران پاک‌دست هم داریم ولی اشتباه داوری با «تصمیم» تفاوت دارد.