زوج کانادایی، «دانیل پنی» و «کرک لوول» خانه رویایی ۱۰۰ ساله را از مالکان خریده و آن را جابه‌جا کرده و به محل مورد نظر بردند.

آنها ماه‌ها نقشه کشیدند تا خانه را از «مکلورز» به «لوور کو» ببرند.

توییت‌پرس