عذرخواهی مجری شبکه پنج از هواداران استقلال.

پیشتر اعلام شده بود که ، باشگاه استقلال ، رسما از مجری و تهیه کننده یک برنامه تلویزیونی به دلیل توهین، تهمت و افترا به استقلال، شکایت خواهد کرد