پخت فلفل دلمه ای به سبک صبا راد در تراس خانه اش استانبول